Upoutávací banner - Kmochuvkolin.cz

Stadtmusic Dietikon

 • Datum publikace: 15.6.2013
 • Počet komentářů: 4

Vystoupení švýcarského dechového orchestru v rámci 50. ročníku Kmochova Kolína.

Počet komentářů: 4

 1. moncler sale · 22.8.2013 Reply

  pretty good duty day to unniversey mey thank

 2. steelers store · 29.8.2013 Reply

  good post to help someone looking for assitance.

 3. moncler sale · 25.9.2013 Reply

  Hi,iam so glad to know your post,it’s good for me

 4. Michael · 20.11.2013 Reply

  Z me9ho pohledu nezjajedmavějšed, resp. nejdůležitějšed bude kapitola I. „Rovnost jako pre1vned proble9m“. Toto te9ma samotne9 by vydalo na 500 stran (medsto cca 22 stran v předmětne9 publikaci).Aniž bych chtěl cokoli jakkoli shazovat, v porovne1ned s kapitolou I. je v mfdch očedch obsah ostatnedch kapitol jaksi „podružnou technike1lied“. :o))Zajedmalo by mě ovšem, zda je mezi četne1ři tohoto blogu někdo, kdo je podobně jako je1 přesvědčen o tom, že ze1kaz diskriminace v soukrome9m sektoru je nelegitimed?Jsem dokonce přesvědčen i o tom, že ze1kaz diskrimnace postihuje zhusta i takove1 jedne1ned, ktere1 nejenže neporušujed že1dne1 pre1va někoho jine9ho (ve smyslu etiky vlastnickfdch pre1v klasicke9ho liberalismu), ale dokonce mnohe1 z těchto jedne1ned nelze ani označit za NEMORc1LNcd.Předklady:č. 1Z majetku, jenž jsem si naspořil mnoholetou usilovnou dřinou a odředke1nedm, si založedm kave1rnu, čedmž si splnedm svůj de1vnfd sen. Protože se mi – dejme tomu – typicky le9pe komunikuje s ženami (nebo naopak s muži, to je jedno), budu chtedt zaměstnat jako servedrky ve sve9 vlastned kave1rně ženy. Ze1roveň se tedm chci kupř. odlišit od kave1rny naproti, ktere1 z nějake9ho důvodu zaměstne1ve1 na tomto postu hlavně muže. Moje preference absolutně nevyvěre1 z nějake9ho šovinisticke9ho postoje vůči mužům; naopak, při jinfdch předležitostech se s muži re1d sdružuji (např. při marie1ši). Proč by mi to ze1kon měl zakazovat? Dopouštedm se něčeho nemore1lnedho či zvrhle9ho? č. 2Ze1kon zakazuje kupř. i diskriminaci na ze1kladě politicke9ho přesvědčened atp. Z toho je možno usuzovat, že pokud by se o pre1ci v me9 kave1rně přišel uche1zet kupř. Miroslav Štěpe1n či Vasil Mohorita a je1 jej odmedtl s tedm, že s komunisty nechci medt nic společne9ho, mohli by na mě dotyčned pe1nove9 podat žalobu a dome1hat se odškodněned za tuto „diskriminaci“.atd. atd. atd.

Zanechejte komentář